مقدمه

شرکت سپید درمان وارنا در سال 1395 تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه خدمات آزمایشگاهی شروع نمود. مدیر عامل شرکت با راه اندازی بخش تحقیقاتی و به کار گیری از تیم علمی توانمند متشکل از اساتید و دانشمندان مطرح دانشگاهی توانست در سال 1398 کیت استخراج سلولی و محلول VTM را به تولید برسانند. تیم علمی پا را فراتر گذاشته و در سال 1399 تحقیقات خود را بر روی کیت ترانسفر ژنی شروع نمودند و توانستند در سال 1400 کیت ترانسفر ژنی به نام ژن درما ترانسفر را تولید نمایند که تا هم اکنون در انحصار کشور آمریکا میباشد و در سال 1401 از طرف معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان انتخاب گردید.هم اکنون این شرکت در حال انجام مراحل آخر تحقیق و توسعه این کیت برای تولید انبوه و تامین نیاز داخلی میباشد.